Laddinfrastruktur i Kramfors

Arbetet med att utveckla laddinfrastruktur för elbilar pågår runt om i kommunen och bidrar till att skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens invånare, näringsliv, besökare samt kommunala verksamheter.

Publika laddstationer för elbilar i Kramfors

Kramfors kommun beviljades investeringsmedel från Klimatklivet för att bygga totalt sju publika destinationsladdstationer, vilka nu är i drift och är placerade vid pendlarparkeringarna vid Resecentrum i Kramfors och Lunde, Bollsta- och Ådalshallen, busstationen i Lugnvik, Bymacken i Nordingrå samt vid Christoffergallerian där också den första snabbladdaren finns.

Ny snabbladdare i Ullånger

Ullånger utgör en viktig strategisk placering av laddinfrastuktur för Kramfors kommun som helhet och Höga kusten som destination. I Ullånger har nyligen en snabbladdare med effekten 150 kW etablerats för laddning av elbilar. Investeringen har finansierats av Trafikverket.

Laddare för lastbilar

Det finns förfrågningar om etablering av minst två laddare för lastbilar i kommunen, vår förhoppning är att det går i lås. Mer information om detta framöver.

SiSL – Stolpe in för Stad och Land i Mellersta Norrland

Som en del i kommunens arbete med laddinfrastruktur deltar Kramfors kommun i projektet SiSL Mellersta Norrland, där målet är att skapa en fullgod publik laddinfrastruktur i hela mellersta Norrland. Deltagande i projektet är flera av kommunerna i Västernorrland, samt Region Västernorrland och Region Jämtland. Med en etablerad och utbyggd laddinfrastruktur kan invånare och besökare på ett tryggt sätt resa med elbil inom, till och från länet. Projektet inleddes hösten 2018 och är planerat att fortlöpa till sommaren 2023.

Cirka hälften av de växthusgasutsläpp som produceras i Kramfors kommun härstammar från transporter. Omställningen till hållbara transporter är därför viktig. Målet är att få en heltäckande laddinfrastruktur i vår kommun, där både kommunen och privata aktörer bidrar till investeringar i laddinfrastruktur.

Uppdaterad: Sidansvarig: Sofia Larsson