Laddinfrastruktur i Kramfors

Arbetet med att utveckla laddinfrastruktur för elbilar pågår runt om i kommunen och bidrar till att skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens invånare, näringsliv, besökare samt kommunala verksamheter.

Cirka hälften av de växthusgasutsläpp som produceras i Kramfors kommun härstammar från transporter. Omställningen till hållbara transporter är därför viktig. Målet är att få en heltäckande laddinfrastruktur i vår kommun, där både kommunen och privata aktörer bidrar till investeringar i laddinfrastruktur.

Totalt finns nu 27 laddstationer runt om i kommunen på tio orter, varav tio är snabbladdare och övriga 17 år destinationsladdare. Ytterligare laddstationer är under uppbyggnad. Majoriteten av laddstationerna är etablerade av privata aktörer.

Publika laddstationer för elbilar i Kramfors

Kramfors kommun beviljades investeringsmedel från Klimatklivet för att bygga totalt åtta publika laddstationer. En snabbladdstation i Kramfors Centrum samt totalt sju publika destinationsladdstationer. Samtliga laddstationer är i drift och är placerade vid pendlarparkeringarna vid Resecentrum i Kramfors och Lunde, Bollstahallen och Ådalshallen, busstationen i Lugnvik och Bymacken i Nordingrå. Snabbladdstationen är placerad vid Christoffegallerian.

Ny snabbladdare i Ullånger

Ullånger utgör en viktig strategisk placering av laddinfrastruktur för Kramfors kommun som helhet och Höga kusten som destination. I Ullånger har en snabbladdare med effekten 150 kW etablerats för laddning av elbilar. Investeringen har finansierats av Trafikverket.

Laddare för lastbilar

Det finns förfrågningar om etablering av minst två laddare för lastbilar i kommunen, förhoppningen är att etableringarna förverkligas. Mer information kommer om detta framöver.

Strategi för laddinfrastruktur

En strategi för laddinfrastruktur håller på att utarbetas. Strategin omfattar både kommunkoncernens interna omställning till fossilfria transporter samt publik laddinfrastruktur.

SiSL – Stolpe in för Stad och Land i Mellersta Norrland

Som en del i kommunens arbete med laddinfrastruktur deltar Kramfors kommun i projektet SiSL Mellersta Norrland, där målet är att skapa en fullgod publik laddinfrastruktur i hela mellersta Norrland. Deltagande i projektet är flera av kommunerna i Västernorrland, samt Region Västernorrland och Region Jämtland. Med en väl utbyggd laddinfrastruktur kan invånare och besökare på ett tryggt sätt resa med elbil inom, till och från länet. Projektet inleddes hösten 2018 och avslutas under hösten 2023.

Uppdaterad: Sidansvarig: Sofia Larsson