Laddinfrastruktur i Kramfors

Arbetet med att utveckla laddinfrastruktur för elbilar i kommunen pågår. Det är ett viktigt arbete för att skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens invånare, näringsliv och besökare samt kommunala verksamheter att kunna transportera sig hållbart.

Över hälften av utsläppen av växthusgaser som produceras i Kramfors härstammar från transporter och det är därmed viktigt att ställa om till hållbara transporter. Målet är att få en täckande laddinfrastruktur i hela vår decentraliserade kommun. Där både kommunen och privata aktörer bidrar med investeringar i laddstationer.

Publika laddstationer för elbilar i Kramfors

Kramfors kommun har beviljats investeringsmedel från Klimatklivet för att bygga totalt sju publika destinationsladdstationer runt om i kommunen samt en snabbladdstation i Kramfors centrum. Sex destinationsladdstationer är uppförda och i drift vid pendlarparkeringarna vid Resecentrum i Kramfors och Lunde, vid Bollstahallen och Ådalshallen, busstationen i Lugnvik samt vid gallerian Christoffer. Arbetet med den sista destinationsladdstationen som ska placeras i Nordingrå pågår.

Första snabbladdstationen i Kramfors kommun är i drift och finns på parkeringen vid Christoffer Gallerian i Kramfors centrum.

Ullånger på tur för snabbladdare

I Ullånger kommer etableras en snabbladdstation med 150 kW effekt för laddning av elbilar. Investeringen finansieras av Trafikverket.

Ullånger är en viktig strategisk placering av snabbladdstation för Kramfors kommun och Höga Kusten som helhet och destination. Placeringen innebär att kommunen får sin andra snabbladdstation och kommer nu ha täckning för snabbladdning av elbilar både längs riksväg 90 mot Sollefteå och Östersund samt längs E4:an mot Örnsköldsvik och Umeå. Planen är byggstart hösten 2021 och driftsättning våren 2022.

SiSL – Stolpe in för Stad och Land i Mellersta Norrland

Som ett stöd i kommunens arbete med laddinfrastruktur deltar Kramfors kommun i projektet SiSL Mellersta Norrland. Syftet med projektet är att bidra till att skapa en fullgod publik laddinfrastruktur i hela mellersta Norrland. Deltagande i projektet är flertalet kommuner i Västernorrland, Region Västernorrland samt Region Jämtland.

Med en etablerad laddinfrastruktur kan regionens invånare och besökare erbjudas möjlighet att på ett tryggt sätt resa med elbil inom, till och från regionen. Projektet pågår i tre år och projektstart var hösten 2018.

Karta över Kramfors kommuns laddstationer


Visa karta med alla teman i eget fönster

Uppdaterad: Sidansvarig: Sofia Larsson

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.