Kommunchef Peter Carlstedt på kommunens elcykel

Klimat- och energistrategi

Kramfors kommun ska utforma en ny klimat- och energistrategi. I processen är samtliga förvaltningar, nämnder och bolag delaktiga. Viktigt är också näringslivets, civilsamhällets och allmänhetens delaktighet. För att fånga upp det senare har en enkät skapats där näringsliv, civilsamhälle och allmänheten kan inkomma med förslag och synpunkter till den nya strategin.

Dina förslag och synpunkter är viktiga!

Delta gärna i undersökningen som handlar om hur vi tillsammans kan minska utsläppen av växthusgaser och minska vår klimatpåverkan i Kramfors kommun.

Förslag och synpunkter från näringsliv, civilsamhälle och allmänheten oerhört viktigaI i processen att utforma Kramfors nya klimat- och energistrategi. Vi önskar därför att få inspel till strategin via en enkät. Bidra gärna genom att lämna dina förslag och synpunkter till den nya strategin i enkäten.

Följ länken för att lämna dina förslag och synpunkter till Kramfors nya klimat- och energistrategi.

Länk till enkät för att lämna förslag till Kramfors nya klimat- och energistrategi. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enkäten kan besvaras till den 15 juni 2021 och dina svar är anonyma.

Syftet med en klimat- och energistrategi

Syftet med en klimat- och energistrategi är att få en sammanhållen långsiktig plan för minskade utsläpp av växthusgaser och minskad klimatpåverkan i Kramfors kommun. Strategin kommer att omfattta hela Kramfors kommunkoncern med förvaltningar, nämnder och kommunala bolag och innehålla tydliga och kvantitativa mål och konkreta åtgärder. Strategin omfattar även samhället som helhet.

Ramverk för klimatet

Det finns ett omfattande ramverk för klimatet från global till lokal nivå. Högst upp på global nivå återfinns FNs klimatkonvention och Parisavtalet, Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling samt EUs nya klimatmål med minst -55% till 2030. På nationell nivå styr Sveriges Klimatpolitiskt ramverk med målet att klimatpåverkande utsläpp ska vara netto-noll år 2045 samt våra nationella miljömål. På regional nivå i Västernorrland återfinns regionala miljömål, den regionala utvecklingsstrategin (RUS) samt Västernorrlands regionala Klimat- och energistrategi.

Lokalt i Kramfors styr Vision 2031, Program för ekologisk hållbarhet och översiktsplanen mot minskade utsläpp av växthusgaser. Kommunen har även skrivit under initiativet Fossilfritt Sverige och är medlem i Sveriges ekokommuner.

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser beräknas ur tre perspektiv,

  • Produktionsperpektiv: dels har vi utsläpppen som produceras i Kramfors som geografiskt område, så kallade produktionsperspektivet
  • Konsumtionsperspektiv: dels utsläpp från konsumtion som innebär att utsläpp beräknas från den konsutmion som sker i Sverige oavsett var i världen produktionen och därmed utsläppen sker
  • Kommunorganisationens utsläpp: Utsläpp från samtliga förvaltningars verksamheter, exkl. bolagens utsläpp, beräkande från källorna energi (el och värme), transporter och livsmedel.

Kika gärna på presentationen som du hittar under relaterade länkar i menyn. Där redogörs för utsläppen av växthusgaser ur samtliga perspektiv.

Uppdaterad: Sidansvarig: Sofia Larsson

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.