Näringslivsrådet

Näringslivsrådet i Kramfors startades upp hösten 2019 och bestod då av representanter från företagarorganisationen Företagarna, tillsammans med företrädare för Kramfors kommun. Nu har det skett en nystart med en ny sammansättning av medlemmar, där alla företagarorganisationer i kommunen finns representerade.

Tydlig målsättning

Näringslivsrådets främsta uppgift är att utveckla och diskutera mål på kort och lång sikt, som leder till en attraktiv och livskraftig kommun för medborgare och näringsliv.

Näringslivsrådet är en viktig mötesarena där politik, tjänstepersoner och näringslivet lär känna varandra och bidrar med sådant som ska göra att Kramfors når målsättningen Västernorrlands bästa företagsklimat 2025.

Uppdraget för deltagarna i Näringslivsrådet är att delta och aktivt verka för att… ”Kramfors kommun ska vara en plats där man vill utveckla, starta, driva och äga företag. Målbilden är fler nystartade företag, ökad tillväxt i befintliga företag, nya etableringar, hög företagsamhet, fler sysselsättningstillfällen, tillgång till arbetskraft och fler unga företagare. Vi ska tillsammans med företagare och andra aktörer driva frågor som är bra för Kramfors”.

Rådets sammansättning

Johan Pettersson, Företagarna, Arnold Sundström, Småföretagarna Kramfors, Ann–Christin Larsson, Futura Kramfors, Stefan Andersson, Nora–Klockeföretagarna, Anna Hellgren, Höga Kusten Turism, Torbjörn Ullsten, Höga Kusten Företagarna, Michael Stenmark, Nordingrå Intresse– och Företagarförening, Fredrik Högberg, Nylands Föreningsråd, Miriam Sundström, Nylands Engagerade i samarbete med Handel och Industri och Hans–Erik Näslund, Vibyggerå Byalag och företagarförening.

Kramfors Handels plats i rådet är vakant.

Kramfors kommun representeras av Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande, Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande, Ida Stafrin (C), oppositionsråd, Susanne Königson, chef samhällsavdelningen, Andreas Telhammer, näringslivschef samt Mikael Berggren, näringslivsutvecklare.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Andreas Telhammer

Tel: 0612-800 80
andreas.telhammer@kramfors.se

Kortlänk till denna sida
kramfors.se/naringslivsrad Länk till annan webbplats.