Slamtömningsavgifter

Slamtömningsavgifter
BrunnstypVolym

Avgift per
tömning och
anläggning


Större än 3m³
(kr/m³)

Slamavskiljande brunn

max 3m³

1 167 kr

386 kr/m³

Sluten tank

max 3m³

1 543 kr

386 kr/m³

BDT-brunn

max 3m³

1 167 kr

386kr/m³

BDT-brunn i samband med
tömning av sluten tank


max 3m³


386 kr


386 kr/m³

Minireningsverk


1 543 kr

386 kr/m³

Hämtning av fosforfiltermaterial
- Storsäck
- Sugning av brunn

 

4 162 kr/hämtning
2 080 kr/tömning

Schemalagd tömning av trekammarbrunnar görs en gång per år för permanenthus och vartannat år för fritidshus. Övriga tankar och brunnar ringer du och beställer tömning av hos vår entreprenör.

Tilläggsavgifter

Budad tömning

Behöver din brunn tömmas utöver det ordinarie tömningsschemat gäller följande:

Extra avgift för tömning inom 14 dagar efter beställning för sluten tank, BDT-brunn, minireningsverk och fosformaterial.
0 kronor/tömning och anläggning.

Extra avgift för tömning inom 14 dagar efter beställning för slamavskiljare. 605 kronor/tömning och anläggning.

Akut tömning

Om din brunn behöver tömmas mer akut tillämpas Akut tömning genom budning och avgift enligt nedan tillkommer:

Vardagar 07.00-16.00 1 210 kronor
Vardagar 16.00-07.00 1 979 kronor
Fredag 16.00-måndag 07.00 3 933 kronor

Tungt lock över 25 kg

Kostnad tillkommer om 484 kronor/styck.

Extra slang över 20 m

Kostnad tillkommer om 109 kronor/10 meter använd slang.

Specialtömning

Tömning som kräver dubbelbemanning eller specialfordon på grund av svåra förhållanden
Specialfordon 1 089 kronor / timmen
Extra personal 545 kronor /timmen

Specificerad tömningstid

Kostnad tillkommer om 1 120 kronor när abonnent vill få specificerad tömningstid.

Framkörningsavgift

Kostnad tillkommer om 507 kronor om tömning inte har kunnat ske på grund av omständigheter som kunden råder över.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Tekniska avdelningen
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612- 800 00