Avfallsavgifter

Den totala avgiften för sophämtning i Kramfors kommun består av tre delar:

  • Grundavgift - Denna del av avgiften är kopplad till fastigheten och är en fast avgift som bestäms utifrån om du har en villa, ett fritidshus, ett flerbostadshus eller en verksamhet. I priset ingår våra bemannade återvinningscentraler, insamling och hantering av farligt avfall, grovsopsinsamling samt insamling av småelektronik i de elboxar som följer med tvåfackskärlen. Grundavgiften finansierar också de kostnader som är kopplade till administration, information och kommunikation.
  • Hämtavgift - Den här avgiften hör ihop med hämtningen av ditt sopkärl. Antalet kärl styr hur mycket du betalar i hämtavgift, där varje extra kärl innebär en extra hämtavgift.
  • Viktavgift - Här har du möjlighet att själv styra över dina kostnader för avfallet. Med en mindre mängd avfall betalar du också mindre då avgiften avgörs av vikten på ditt avfall vid tömningstillfället.

Vi kommer att införa matavfallsinsamling under 2024, därför börjar året med en övergångstaxa som gäller från och med 1 januari. Den nya taxan för 2024 slås på successivt vartefter matavfallsinsamlingen påbörjas område för område från och med den 1 mars.

Alla avgifter som redovisas på denna sida presenteras inklusive moms.

Tabeller för övergångstaxa från 1 januari 2024

 

Tabeller för avfallsavgifter från 1 mars

Exempel på kostnader för typhushållet med 2024 års taxa

Det typiska hushållet i Kramfors är en villa med 190 liters sopkärl med soptömning var 14:e dag, det vill säga 26 tömningar per år. Statistiken visar att detta typiska hushåll har 15 kilo avfall i sin tunna vid varje tömning. Vi räknar med att ca 23% av detta består av matavfall.

För detta hushåll ser kostnaderna ut som följande:

Grundavgift 1250 kronor per år

Hämtavgift 906 kronor per år

Viktavgift restavfall 1 411 kronor per år (4,70 kronor/kilo)

Viktavgift matavfall 179 kronor per år (2,00 kronor/kilo)

Bor du i lägenhet så är kostnaderna för renhållning inräknade i din hyra eller avgift till föreningen.

 

Ökad källsortering medför minskade kostnader

Visste du att nästan 30 procent av soptunnans innehåll i det typiska hushållet består av matavfall och att nästan 35 procent består av förpackningsmaterial? Det betyder att om du blir bättre på att minska matsvinnet och källsortera dina sopor så kan du sänka dina kostnader för sophämtning. Även du som bor i lägenhet kan påverkas av höjda eller sänkta månadsavgifter till följd av kostnaderna för renhållning.

På sidan för att Minska avfallet som du finner bland Relaterade länkar får du handfasta tips och inspiration på hur du kan handla, äta och planera för detta. För tips om hur du sorterar rätt kan du också följa länkarna i menyn för Relaterade länkar på denna sida.


Förändrade hämtningsintervaller och kärlstorlekar


Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström