Tillsyn och åldersgränser

Åldersgränser skyddar inte ungdomar från alkoholskador om inte vi vuxna är beredda att följa lagen.

Det är förbjudet att sälja starköl, vin eller sprit till den som är under 20 år. Det är också förbjudet att köpa ut, låna ut eller ge bort starköl, vin eller sprit till ungdomar under 20 år. Tobaksvaror eller folköl får inte säljas till någon som är under 18 år. Straffet för langning är böter eller fängelse i upp till två år.

Kommunstyrelsen ansvarar för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. På delegation från kommunstyrelsen är det handläggare på miljö- och byggavdelningen som utreder och fattar beslut.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Oscar Wedin, alkoholhandläggare
Tel: 0612-803 65
oscar.wedin@kramfors.se