Produktionsnämnden

Produktionsnämnden ansvarar för kommunens skyldigheter att ordna vattenförsörjning och avlopp, att sköta hämtning av hushållsavfall och sköta renhållning.

Produktionsnämnden ansvarar också för egna fastigheter inklusive att samordna kommunens egna och hyrda lokaler, kommunens avfallsanläggning, kommunens kök, kommunens vägnät samt kommunens IT-system.

Nämnden består av 9 ledamöter med Rainor Melander (S) som ordförande.

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Registrator för produktionsnämnden