Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamheten.

Överförmyndarnämnden och överförmyndarverksamheten sker i samarbete med Härnösands kommun. Härnösand är värdkommun för sammarbetet och ansvarsfördelnignen regleras i ett avtal.

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Överförmyndarenheten

Telefontid
Måndag–fredag
08.30–11.30
0611-34 80 09
Växel: 0611-34 80 00

Besöksadress
Norra kyrkogatan 3
Härnösand

Vi har endast möjlighet att ta emot bokade besök. Ring eller skicka e-post för att boka ett möte. Besöken sker i Härnösand.

Postadress
Överförmyndarenheten
Härnösands kommun
871 80 Härnösand

E-post
overformyndarenheten@
harnosand.se