• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter
gällande det obligatoriska skolväsendet och omsorgen om
barn- och ungdom enligt skollagen.

Nämndens uppgifter omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass,
skolbarnomsorg och grundskola, kulturskola,
obligatorisk särskola och gymnasiesärskola samt biblioteksverksamhet
med skol- och folkbibliotek och fritidsgårdsverksamhet.

Bildningsnämnden har även ansvaret för kommunala arbetsmarknadsinsatser, kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna (SUV), svenska för invandrare (SFI) och eftergymnasial utbildning.

Nämnden består av 13 ledamöter och ordförande är Thomas Näsholm (S).


Uppdaterad: 2019-01-24 Sidansvarig: Billy Sjölén

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Registrator för Bildningsnämnden

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.