Bildningsnämnden

Bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter gällande det obligatoriska skolväsendet och omsorgen om barn- och ungdom enligt skollagen.

Nämndens uppgifter omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnomsorg och grundskola, kulturskola, obligatorisk särskola och gymnasiesärskola samt biblioteksverksamhet med skol- och folkbibliotek och fritidsgårdsverksamhet.

Bildningsnämnden har även ansvaret för kommunala arbetsmarknadsinsatser, kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna (SUV), svenska för invandrare (SFI) och eftergymnasial utbildning.

Nämnden består av 13 ledamöter och ordförande är Thomas Näsholm (S).

Uppdaterad: Sidansvarig: Beatrice Halén

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Registrator för bildningsnämnden