Välfärdsnämnden

Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag och/eller författning sägs. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i särskilda boendeformer. Nämnden ansvarar även för särskilda omsorger och socialpsykiatri.

Nämnden består av 13 ledamöter och ordförande är Carl-Gunnar Krooks (S).

Uppdaterad: Sidansvarig: Beatrice Halén

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun,
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Registrator för välfärdsnämnden