Torroms förskola

Verksamhet
Torroms förskola ligger i en lantlig miljö, förskolan är placerad i vackra Höga Kusten, i Noraström. Torrom ligger centralt beläget med närhet till flera städer som Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik.

Förskolan huserar i en gammal skollokal och har två avdelningar, vi har valt att arbeta åldersindelat med en yngre och äldre avdelning. På så sätt kan vi anpassa verksamheten utifrån våra lokaler och samtidigt skapa tydliga lek- och lärmiljöer utifrån ålder och mognadsnivå. En förmån vi har är att vi kan nyttja en stor och modern gymnastiksal för lek och motorisk träning.

På förskolan finns ett tillagningskök där vår kock tillagar våra måltider.

Hur arbetar vi för att uppfylla läroplanen?
I vårt arbete kring ”normer och värden” läggs grunden till utveckling och lärande. Vi har en bra grundverksamhet med tydlig struktur som skapar både trygghet och en bra miljö för inlärning. Trygghet är för oss en viktig förutsättning för att våga vara nyfiken och öppen och för att våga uttrycka sina tankar, frågor och funderingar.

Med trygghet och positiv förstärkning ökar barnens självkännedom och självkänsla och leken utvecklas. För oss är leken en stor och viktig del där barnen utvecklar sina förmågor till samarbete, kommunikation, ta initiativ, sin kreativitet, tänkande och sin förmåga att lösa problem.

Förskolan har under några års tid använt ett arbetsmaterial kring Praxisalfabetet. Materialet bygger på bokstavsljud och vår erfarenhet av detta arbete visar på hur barnen bygger upp en tidig grundförståelse för läs och skrivinlärning. Många barn ”knäcker” läskoden genom att vi på ett aktivt och lekfullt sätt ljudspanar.

Hur gör vi för att alla barn ska trivas och känna sig trygga?

Vi har skapat tydliga lek- och lärmiljöer med material som är både tilltalande och lättillgängligt och som gör att barnen kan vara kreativa och självständiga. Som pedagog strävar vi efter att vara närvarande, intresserad och delaktig i barnens lek och aktiviteter för att på så sätt kunna stötta och utmana. Genom att aktivt arbeta med ett positivt förhållningssätt, bemötande samt förstärkning, bygger vi goda relationer mellan barn-barn och barn-pedagoger. Vi lyfter, synliggör och uppmärksammar positiva handlingar, ord och tankar som barnen uttrycker.

Vad utmärker just vår förskola?
För oss är trygghet, glädje, gemenskap och omtanke vårt viktigaste uppdrag och utifrån den aspekten reflekterar, förändrar och vidareutvecklar vi vår verksamhet. Att skapa en grundtrygghet hos barn, vårdnadshavare och pedagoger ger goda förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas och ta till sig kunskaper under och efter förskoletiden, att nå sitt bästa jag.

En annan viktig del som utmärker vår förskola är att med samtal och dialog i fokus bygga trygga relationer, detta skapar också goda förutsättningar till barns inflytande och delaktighet. Vår undervisning bygger på att utveckling och lärande ska genomsyras av ett lek- och lustfyllt arbetssätt och genomsyra verksamheten under hela dagen.

Trygga barn lär hela tiden och lek och lärande går hand i hand!

Välkommen till oss på Torroms förskola!

Hitta oss på kartan
Den gröna symbolen i kartan (barn som leker) visar platsen för förskolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster


Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Telefon
0612-81 06 68

Besöksadress
Prästbordet 301
872 98 Noraström

E-post
torroms.forskola@kramfors.se

Rektor
Elisabeth Grannas
Tel: 0612-802 77
elisabeth.grannas@kramfors.se