Bruksbackens förskola

Verksamhet
Bruksbackens förskola ligger i centrala Kramfors, i samma byggnad som Familjecentralen. Förskolan består av en avdelning med tre pedagoger och 16 stycken barn. Vi delar lokaler med Nattis.

Såhär arbetar vi för att uppfylla förskolans läroplan
Vårt värdegrundsarbete genomsyrar allt vi gör i vår verksamhet och vi pedagoger arbetar medvetet med att synliggöra detta för vår barngrupp. Vi lägger stort fokus på barns språkutveckling - tecken som stöd samt bildstöd är något som är en del av vår vardag för att förstärka det talade språket.

Vi lägger stor vikt vid att ge barnen möjlighet att möta litteratur på olika sätt såsom enskilt, i grupp och med hjälp av digitala medier. Vi tar tillvara på spontana lässtunder men har också planerade lässituationer och boksamtal.

I vårt arbete utgår vi ifrån läroplanen och både spontana och planerade aktiviteter ses som ett lärande tillfälle. Vi vill väcka upptäckarglädje och nyfikenhet hos barnen och anpassar våra lärmiljöer efter barngruppens behov och intressen.

Vi har ett nära samarbete med vår specialpedagog som kan handleda och stödja oss i vår utveckling av verksamheten.

Såhär arbetar vi för att alla barn ska känna sig trygga och trivas
Vi är en liten förskola med en nära relation till barn och vårdnadshavare. Våra introduktioner är individanpassade utifrån barnets och vårdnadshavares relation och behov. Vi lägger stor vikt vid anknytningen till barnet för att skapa en trygghet i både miljön och tillsammans med oss pedagoger.

Det här utmärker vår förskola
Vår förskola är centralt belägen med närhet till Hälsans stig, biblioteket och vi vistas mycket i våra närområden. Tillsammans med barnen besöker vi regelbundet återvinningsstationen och arbetar aktivt med miljö och hållbar utveckling.

Det är vi pedagoger som tillsammans med barnen skapar vår verksamhet och som genomsyras av arbetsglädje och ett öppet klimat.

Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan (barn som leker) visar platsen för förskolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Telefon
0612-805 52

Besöksadress
Bruksgatan 12
872 30 Kramfors

E-post
bruksbackens.forskola@
kramfors.se

Rektor
Fredrik Östlund
Tel: 0612-803 19
fredrik.ostlund@kramfors.se