Limsta förskola

Limsta förskola kommer att erbjuda sex avdelningar för barn 1-6 år. Lokalerna kommer att vara anpassade för både de yngre och de äldre barnen. Både inne- och utemiljön kommer att bjuda in till spännande lekar och barnens egna utforskande.

I utemiljön kommer det att finnas områden av skogsdungar, gräsytor, gungor, klätterställningar, sandlådor och asfalterade ytor.

Fokus i de olika miljöerna kommer att ligga på barnens trygghet, lärsituationer och nyfikenhet.

Förskolan kommer att ha ett tillagningskök.

Planerad öppning under vt 25. Ansökan till plats på förskolan är möjligt redan nu. Läs mer under relaterade dokument och relaterade länkar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Gumåsvägen 57
872 31 Kramfors.

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Rektor
Monika Hellström
0612-802 50
monika.hellstrom@kramfors.se