• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Lunde förskola

Verksamhet
Förskola med en avdelning och plats för 18 barn i åldrarna 1-5 år.

Hur arbetar vi för att uppfylla läroplanen?
Leken är det centrala i vår verksamhet. Vi har skapat en föränderlig miljö som väcker barns nyfikenhet och upptäckarlusta. Barnens intressen ligger till grund för våra teman. Vi lyfter fram matematiken i vardagen och väcker barnens intresse för tal- och skriftspråket genom olika språk- och läslekar. Med de äldre barnen läser vi Kiwi-böcker efter modell från Nya Zeeland.

Hur gör vi för att alla våra barn ska trivas och känna sig trygga?
Vi vuxna finns till hands i leken för att barnen ska känna trygghet. Vi kan stötta dem att knyta kontakter, öva sig att ge och ta och utveckla sin empatiska förmåga. För att se till det enskilda barnets utveckling och lärande arbetar vi med åldersindelade grupper. På detta sätt lär vi känna barnen bättre, ser deras förmågor och kan möta dem på deras egen nivå.

En viktig fråga för oss är likabehandling oavsett kön och etnicitet. Vi granskar kontinuerligt vårt lekmaterial och de böcker vi läser för barnen och för diskussioner om vilka normer vi för vidare till våra barn.

Vad utmärker just vår förskola?
Vi har en öppen och tillåtande miljö. Barnen ska kunna välja själva var de vill leka och ta fram material själva.

Vår trädgård är en oas för lärande. Vi tillsammans med barnen har vi satsat mycket på att förändra utemiljön, alla sinnen ska stimuleras och barnen kan hitta egna vrår för lek. Genom sådd och kompostering får barnen uppleva kretsloppet i naturen. De lär sig artkunskap när de hittar olika växter och småkryp, jämför dem och ser skillnaderna.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Uppdaterad: 2018-10-03 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt

Telefon
0612-81 06 77

Besöksadress
Älvbacksvägen 8
872 63 Lunde

E-post
lunde.forskola@kramfors.se

Förskolechef
Monika Hellström
0612-802 50
monika.hellstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.