Vimpelns förskola, Nyland

Verksamhet

Förskolan ligger i vackert belägna Nyland, med gångavstånd till Ångermanälven. Närmaste stad är Kramfors och dit är det sexton kilometer. På några få kilometers avstånd i nordlig riktning ligger Kramfors/Sollefteå flygplats med dagliga avgångar till Gällivare och Stockholm. Där finns även hållplats för Botniabanan.

För att nyttja både pedagoger och lokaler maximalt så har vi delat upp barnen i två grupper utifrån ålder/mognad.

De äldsta barnen har sin hemvist och de yngsta har sin hemvist. Pedagogerna arbetar över "hela huset" och med alla barn. På så sätt har alla vuxna och barn i huset en nära relation till varandra och vi kan fördela pedagoger efter behov, utifrån antal barn i förhållande till planerade aktiviteter. Förskolan har tillgång till specialpedagog

Vi har också på grund av det möjlighet att planera in aktiviteter där vi kan mixa barn i olika åldrar så att övergången mellan grupperna blir helt utifrån det enskilda barnet.

Hur arbetar vi för att uppfylla läroplanen?

Vi, pedagoger, som är väl förtrogna och insatta i läroplanens mål, har skapat lärandemiljöer som är anpassade efter barnens förutsättningar, intressen och behov.

Vi ser leken som en central roll i vår verksamhet och kan genom den ge grunden för det livslånga lärandet samt stärka barnens identitet, självkänsla och förmåga att samarbeta i grupp.

Vi strävar också efter att på ett lustfyllt sätt i samlingar, skapande verksamhet och inte minst i de dagliga rutinerna få in en språklig medvetenhet. Stödtecken och schemabilder är en naturlig del i vår dagliga verksamhet för samtliga barn.

Hur gör vi för att alla våra barn ska trivas och känna sig trygga?

Introduktionsperioden är viktig, eftersom det då ges möjlighet att lära känna både personal och lokaler samt att delge varandra viktig information som kommer barnet till gagn. Vi avsätter ungefär 2 veckor till introduktion av barnet, där vi verkar för ett nära samarbete med vårdnadshavare för att kunna utgöra ett komplement till varandra. Under introduktionen kommer barnet i kontakt med flera ur personalen, för att bygga långvariga och trygga relationer. Personalen är engagerad och finns nära barnen, vilket gör att barnen blir sedda och bekräftade.

Vad utmärker just vår förskola?

Vi arbetar utifrån läroplanen och sätter leken i främsta rummet. Vi uppmuntrar barnen till att bli självständiga, genom att ge ansvar, delaktighet och testa saker själva.

Vår utemiljö är kuperad vilket ger barnen stora möjligheter till att utveckla deras motorik. Vi är utomhus varje dag, vid alla väderlekar.

Vi medverkar till en lugn och trygg övergång från förskolan till förskoleklass, vi har ett fint samarbete med Nylandsskolan.

Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan (barn som leker) visar platsen för förskolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Telefon
0612-808 15

Besöksadress
Borgargatan 16
870 52 Nyland

E-post
nylands.forskola.vimpeln@
kramfors.se

Rektor
Elin Åhnberg
0612-802 70
elin.ahnberg@kramfors.se