Frånö förskola

Verksamhet

Frånö förskola är en en avdelningsförskola inkvarterad i en enplansvilla byggd i slutet av 1980-talet. Huset ligger vackert beläget med utsikt över Ångermanälven ca.5 km från Kramfors.

Hur arbetar vi för att uppfylla läroplanen?

Varje barn skall känna att det duger och känna samhörighet med gruppen. Vi skapar miljöer som är anpassade till barnens förutsättningar. Vi är engagerad personal, som ser till barnens sociala, språkliga och motoriska behov. Vi har en tillåtande miljö med kreativt skapande, språklig utveckling, matematiskt tänkande och tid för lek.

Hur gör vi för att alla ska känna sig trygga och trivas?

Genom en väl genomtänkt och genomförd inskolning av barn och föräldrar bygger vi upp ett förtroende som är så viktigt i vårt samarbete med hemmen. Vi har ett tillåtande klimat där man får vara, tänka och tycka olika. Vi som kloka vuxna är viktiga förebilder.

Vad utmärker vår förskola?

 Vår verksamhet genomsyras av ett språkutvecklande förhållnings- och arbetssätt. De dagliga rutinsituationerna innehåller många naturliga tillfällen till samtal med barnen, vilket vi medvetet tänker på att använda genom att ta tillvara på barnens vetgirighet, vilja och lust att lära. Vi använder oss också av planerade språklekar i smågrupper.

Till huset hör en stor tomt som ger rika möjligheter till lek, likaså den direkta närheten till skogen gör att barnen erbjuds, många tillfällen till naturupplevelser och grovmotorisk träning. Vi förlägger stor del av vår verksamhet utomhus vilket vi ser som en stor tillgång då vi tror på att frisk luft ger friskare barn

Vintertid har vi en liten kulle inne på gården för pulkåkning samt snörika vintrar även en längre backe invid skogen. Eftersom förskolan ligger ensam på en återvändsgata kan vi erbjuda barnen ett stort område att cykla på.

Vi får vår mat tillagad i vårt tillagningskök och före varmrätten serveras varje dag en salladsbuffé.

Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan (barn som leker) visar platsen för förskolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Telefon
0612-81 06 76

Besöksadress
Flädervägen 3
872 43 Kramfors

E-post
frano.forskola@kramfors.se

Rektor
Elisabeth Grannas
Tel: 0612-80277
elisabeth.grannas@kramfors.se