Nordingrå förskola

Verksamhet

Nordingrå förskola är en enavdelningsförskola med barn i ålder 1-5 år och är belägen i samma fastighet som Nordingrå skola

Så här gör vi för att uppfylla förskolans läroplan

Vår verksamhet bygger på vår egen Verksamhetsplan som är kopplad till LPFÖ (läroplan för Förskolan) och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi lägger mycket tid och energi på värdegrundsarbetet, hur vi bemöter varandra i vardagen både strukturerat och i den dagliga samvaron.

Så här gör vi för att alla barn ska trivas

Vi har en ordentlig och individuell introduktion med alla nya barn där föräldrar/vårdnadshavare får en möjlighet att lära känna personal och den verksamhet som kommer att bli vardag för barnen. Detta för att både barn, föräldrar/vårdnadshavare och personal ska känna trygghet. Trygga föräldrar/vårdnadshavare ger trygga barn. Vi anser att det är av stor vikt att vara tydlig och att ha en öppen dialog mellan personal och föräldrar/vårdnadshavare.
Positivt tänkande, arbetsglädje och flexibilitet är några av våra ledord.

Det här utmärker vår förskola:

Vår strävan är att vara nära barnen i deras lek, kommunikation och daglig samvaro. ”Våra” barn är hjälpsamma, omtänksamma och trevliga mot varandra, personal och besökare.

Vi har en nyrestaurerad utemiljö som gör det möjligt för oss att ha en stor variation av aktiviteter. Vi tillbringar mycket tid till utevistelse. Vi har daglig tillgång till bibliotek, gymnastiksal, skridskobana, bowlinghall med mera.

Närheten till naturen gör att vi gör små utflykter där vi kan följa naturens kretslopp och skiftningar, naturligtvis blir det en frukt eller en fika vid dessa tillfällen.

Är du/ni intresserade av att veta mer om oss, tveka inte lyft luren och slå oss en signal.

Hitta oss på kartan

De blåa symbolen i kartan visar platsen för Nordingrå förskola.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa kartan i ett eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Telefon
0612-81 06 84

Besöksadress 
Vallenvägen 18
872 30 Nordingrå

E-post
nordingra.forskola@
kramfors.se

Rektor
Niklas Börjesson
0612-81 06 43
niklas.borjesson@kramfors.se