Brunne förskola

Verksamhet

Förskola med 36 barn, två avdelningar med blandad ålder. Förskolan är belägen i ett villaområde cirka två kilometer utanför Kramfors centrum.

Hur arbetar vi för att uppfylla målen i läroplanen?

Vi lägger stor vikt vid att barnen ska ges tid och utrymme till fri lek. Genom en stor medvetenhet hos personalen kan vi på olika sätt fånga barn i deras lärande under deras tid på vår förskola. Här ges det även många tillfällen för barn att utveckla sina sociala förmågor i olika vardagliga situationer. Vi arbetar temainriktat, med teman som genomsyrar hela vår verksamhet.

Hur gör vi för att våra barn ska trivas och känna sig trygga?

Vi vill att våra barn ska utveckla sin självständighet och empati, samt att de med glädje kommer till oss på förskolan.

Vi sätter stor vikt vid att vara goda förebilder och vårt arbete genomsyras av den gyllene regeln, "Som du vill att andra ska vara mot dig ska även du vara mot andra".

Vi ser och lyssnar på varje barn och vi uppmuntrar positiva beteenden, framförallt att vara "fiffiga kompisar". Vi arbetar med att visa varandra hänsyn och allas lika värde (Se vår verksamhetsplan och likabehandlingsplan). Vi anser att ett nära samarbete med föräldrarna kan vi tillsammans stärka barns självkänsla.

Vad utmärker vår förskola?

Vi har utformat våra lokaler till pedagogiska rum, där det finns olika lärandemiljöer för barn att välja mellan. Materialet finns väl synligt så att det är lätt för dem att själva ta fram det de vill leka med.

Vi lägger stor vikt vid inne- och utevistelse eftersom att vi anser det är viktigt för barns utveckling av till exempel motorik, rörelse och natur och teknik.

Vi strävar efter trygghet och arbetsglädje hos både barn och personal, samt att hjälpa barn utveckla sin sociala kompetens. Detta gör vi genom att dela in barngruppen i mindre grupper för att alla barn ska få möjlighet att göra sin röst hörd och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Genom detta arbetssätt kan vi anpassa verksamheten efter barnens behov.

Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan (barn som leker) visar platsen för förskolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Telefon
Blåbär 0612-802 85
Lingon 0612-802 86

Besöksadress
Gränsgatan 48
872 32 Kramfors

E-post brunne.forskola@kramfors.se

Rektor
Elin Åhnberg
0612-802 70
elin.ahnberg@kramfors.se