Bollsta förskola

Verksamhet

Förskolan har ett centralt läge i Bollstabruk, cirka 11 km norr om Kramfors.
Bollsta förskola har fyra avdelningar. Den fjärde avdelningen finns på gamla vårdcentralen i Bollstabruk. På förskolan arbetar 14 pedagoger

Bollsta förskola har ett tillagningskök på den stora enheten och ett mottagningskök på avdelning Upptäckaren. Förskolan har tillgång till specialpedagog.

Hur arbetar vi för att uppfylla läroplanen?

Läroplanen ligger som grund för att styra det pedagogiska arbetet på förskolan. Natur, miljö, språk och rörelse samt matematik är viktiga delar i vår verksamhet. Vi pedagoger utgör goda förebilder för barnen varför vi anser att det är viktigt att bekräfta och uppmuntra varje barn.

Alla barn skall veta att de utgör en stor tillgång i gruppen. Vi delar barngruppen för att tillgodose barnens olika behov. För de barn som har behov av särskilt stöd, anpassas verksamheten på bästa möjliga sätt. Verksamheten utvärderas varje år för att vi skall kunna vidareutveckla vårt arbete utifrån barnens bästa.

Hur gör vi för att alla barn ska trivas och känna sig trygga?

Vi stärker barns självkänsla och tillvaratar alla tillfällen till att berömma och uppmuntra barnen. Alla barn ges samma möjligheter att prova och utveckla sina förmågor och intressen. Vår verksamhet skall av barn, föräldrar och personal upplevas som trygg, rolig och lärorik.

Vad utmärker just vår förskola?

Bollsta förskola är en förskola där både barn, föräldrar och personal trivs och känner glädje att få vara tillsammans. Vi har en lekvänlig utemiljö samt närheten till skog och mark. Utemiljön är ständigt på utveckling eftersom vi tycker det är viktigt att vistas utomhus. Vi har ett bra och fungerande inflytanderåd där våra föräldrar är mycket aktiva.

Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan (barn som leker) visar platsen för förskolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Telefon
Filosofen 0612-805 22
Skaparen 0612-805 38
Uppfinnaren 0612-805 23
Upptäckaren 0612-805 12

Besöksadress
Villavägen 10
873 40 Bollstabruk

Industrivägen 23 (Upptäckaren)
873 40 Bollstabruk

E-post
bollsta.forskola@kramfors.se

bollsta.forskola.upptackaren
@kramfors.se

Rektor
Fredrik Östlund
Tel: 0612-803 19
fredrik.ostlund@kramfors.se