• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Bollsta förskola

Verksamhet
Förskolan har ett centralt läge i Bollstabruk, cirka 11 km norr om Kramfors.
Bollsta förskola har fyra avdelningar. Den fjärde avdelningen finns på gamla vårdcentralen i Bollstabruk.

På varje avdelning arbetar tre pedagoger. Bollsta förskola har ett tillagningskök på den stora enheten och ett mottagningskök på avdelning Upptäckaren. Förskolan har också tillgång till kurator och elevhälsoteam där en specialpedagog finns knuten till förskolan.

Hur arbetar vi för att uppfylla läroplanen?
Läroplanen ligger som grund för att styra det pedagogiska arbetet på förskolan. Natur, miljö, språk och rörelse samt matematik är viktiga delar i vår verksamhet. Vi pedagoger utgör goda förebilder för barnen varför vi anser att det är viktigt att bekräfta och uppmuntra varje barn.

Alla barn skall veta att de utgör en stor tillgång i gruppen. Vi delar barngruppen för att tillgodose barnens olika behov. För de barn som har behov av särskilt stöd, anpassas verksamheten på bästa möjliga sätt. Verksamheten utvärderas varje år för att vi skall kunna vidareutveckla vårt arbete utifrån barnens bästa.

Hur gör vi för att alla barn ska trivas och känna sig trygga?
Vi stärker barns självkänsla och tillvaratar alla tillfällen till att berömma och uppmuntra barnen. Alla barn ges samma möjligheter att prova och utveckla sina förmågor och intressen. Vår verksamhet skall av barn, föräldrar och personal upplevas som trygg, rolig och lärorik.

Vad utmärker just vår förskola?
Bollsta förskola är en förskola där både barn, föräldrar och personal trivs och känner glädje att få vara tillsammans. Vi har en lekvänlig utemiljö samt närheten till skog och mark. Utemiljön är ständigt på utveckling eftersom vi tycker det är viktigt att vistas utomhus. Vi har ett bra och fungerande inflytanderåd där våra föräldrar är mycket aktiva.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Uppdaterad: 2018-10-03 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt

Telefon
Filosofen 0612-805 22
Skaparen 0612-805 38
Uppfinnaren 0612-805 23
Upptäckaren 0612-805 12

Besöksadress
Villavägen 10
873 40 Bollstabruk

Industrivägen 23 (Upptäckaren)
873 40 Bollstabruk

E-post
bollsta.forskola@kramfors.se

bollsta.forskola.upptackaren
@kramfors.se

Förskolechef
Ellinor Sundell
0612-803 38
ellinor.sundell@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.