Utterns förskola

*Utterns förskola kommer upphöra under 2024-2025 efter beslut från utbildningsnämnden i februari 2024.

Förskolan kommer ingå i den nya enheten, Limsta förskola, tillsammans med Kaptenens förskola

Limsta förskola beräknas stå klar under början av år 2025.

Verksamhet
Utterns förskola består av en avdelning där vi arbetar med barn i åldern 1-4 år. Förskollärare och barnskötare arbetar tillsammans i arbetslaget.

Hur arbetar vi för att uppfylla läroplanen så att alla når målen?
Vi arbetar aktivt med att utmana barnen i deras lek och lärande, samt att vi har ett demokratiskt förhållningssätt där alla på förskolan får inflytande i verksamheten. Vi utgår från läroplanen under dagens alla aktiviteter och rutiner och sätter leken i främsta rummet. Vi strävar efter att på ett lustfyllt sätt i samlingar, skapande verksamhet och inte minst i de dagliga rutinerna få in en språklig medvetenhet.

Hur arbetar vi för att alla barn ska känna sig trygga?
Vi bemöter barnen utifrån deras olika behov och vi arbetar medvetet med vårt förhållningssätt mot både barn och vuxna. Vi pedagoger lyssnar och iakttar barnen och deras intressen och utifrån det anpassar vi miljön och undervisningen. Personalen är engagerad och finns nära barnen, vilket gör att barnen blir sedda och bekräftade.

Under inskolningen är vårdnadshavarna delaktiga och får en inblick i vår verksamhet samt lär känna pedagoger och andra barn. Att ha god kännedom om sitt barns vardag skapar en trygghet hos vårdnadshavare, vilket även speglas hos barnen.

Vad utmärker vår förskola?
Vi lägger stor vikt vid de pedagogiska miljöerna, de ska vara inbjudande och utforskande. Vi ser leken som en central roll i barnens utveckling och det är genom leken som vi lägger grunden för det livslånga lärandet. Vi tror på att barnen kan, bara de får försöka, vilket stärker deras identitet och tron på den egna förmågan.

Vårt motto är: vi vill, vi kan, vi vågar!

Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan (barn som leker) visar platsen för förskolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Telefon
0612-81 06 78

Besöksadress
Hällgumsgatan 33D
872 36 Kramfors

E-post
utterns.forskola@kramfors.se

Rektor
Niklas Börjesson
Tel: 0612-81 06 43
niklas.borjesson@kramfors.se