Juno förskola

Verksamheten

Juno förskola ligger centralt i Kramfors men har också skog och natur i nära anslutning.

Förskolan har barn i åldrarna 1-5 år fördelade på två ”spår”. Kotten/Svampen respektive Myran/Stubben.

Hur arbetar vi för att uppfylla läroplanen?

Pedagogerna har en bred kunskap och ett medvetet förhållningssätt. Undervisningen sker både i stor grupp men också i mindre lek och lärgrupper. Barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära tas tillvara. Vi utgår också från deras erfarenheter, intressen, behov, åsikter, tankar och idéer när vi utformar vår verksamhet. Det gör att läroplanens områden och mål blir naturligt integrerade i vår pedagogiska verksamhet.

Leken samt alla uttrycksformer (musik, rörelse, drama, bild, språk, teckenstöd m.m.) har en central roll i vår verksamhet. IKT ger oss ytterligare möjligheter till utforskande och pedagogisk dokumentation.

Varje barn är unikt och vi lägger stor vikt vid att barnen ska känna – ” jag vågar, duger, lyckas och kan”.

Hur arbetar vi för att alla barn ska känna sig trygga?

Redan under introduktionen lägger vi grunden till det förtroendefulla samarbetet mellan oss och vårdnadshavare. Vi skapar tillsammans en bra dialog med barnet i fokus. Det ger förutsättningar för barnets viktiga anknytning och fortsatta utveckling och lärande i förskolan med ledorden: Tillit, trygghet och glädje.

Vad utmärker just vår förskola?

Junos centrala placering gör att vi med lätthet kan ta del av bl.a. bibliotekets utbud, samtidigt som vi har närhet till skog och natur för att upptäcka och utforska.

I anslutning till våra fyra avdelningar har vi ett gemensamt allrum som har många olika funktioner. Det använder vi till t.ex. större samlingar med musik, dans och sång, rörelse och hinderbanor, drama och teaterföreställningar, förskolans traditioner och andra festligheter. Eftersom lokalen är föränderlig, fungerar den också som matsal med buffé för vår 5-års grupp.

Förutom verksamheten på avdelningarna träffas våra femåringar några dagar i veckan för gemensamma aktiviteter både inom- och utomhus.

Vår fina gård med naturliga berghällar och kuperad mark, möter barnens rörelseglädje och upptäckariver bland växter och djur. En fin mötesplats för oss alla.

Förskolan är utvald för att handleda Mittuniversitetets studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. Vi tar också emot lärlingar från Ådalsskolan.

Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan (barn som leker) visar platsen för förskolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Telefon
0612-805 45
0612-805 46
0612-805 47
0612-805 48

Besöksadress
Parkgatan 7
872 35 Kramfors

E-post
juno.forskola@kramfors.se

Rektor
Örjan Sundkvist
0612-803 38
orjan.sundkvist@kramfors.se