Kaptenens förskola

Verksamhet

Vår förskola är belägen på övre Kaptenen i centrala Kramfors. Vi har en stor och fin utemiljö med som inbjuder till många sociala samspel.

Hur arbetar vi för att uppfylla läroplanen?

Vi pedagoger lyssnar och iakttar barnen och deras intressen. Vi förändrar miljön och vårt arbetssätt efter barnen. Vi vet att barnen kan, bara de får försöka. Hos oss är leken viktig, i den lär barnen allt, och genom den försöker vi lägga grunden till barnens livslånga lärande.

Hur gör vi för att alla barn och föräldrar ska trivas och känna sig trygga hos oss?

Vi samarbetar alla med varandra, så alla pedagoger känner varandra och alla barn väl. Genom vår individuella inskolning vill vi få föräldrarna att känna sig delaktiga och välkomna i vår verksamhet.

Under inskolningen är föräldrarna delaktiga och får en inblick i vår verksamhet samt lär känna pedagoger och andra barn. Att ha god kännedom om sitt barns vardag skapar en trygghet hos föräldrarna som även speglas hos barnen. Vi tycker det är viktigt vi har ett trevligt klimat hos oss så alla ska trivas, vi arbetar därför mycket med gruppstärkande lekar och samtalar med barnen hur man är en bra kompis.

Vad utmärker vår förskola?

Vi delar ofta in barnen i grupper med syftet att kunna tillgodose de olika barnens behov och intressen. Vi anser att miljöns utformning har en stor betydelse för barnen och för oss pedagoger i vår gemensamma vardag och vi försöker anpassa både innemiljön och utemiljön utifrån allas behov.

Våra nyckelord som vi gärna trycker extra på är Glädje, Trygghet, Gemenskap och Respekt. Dessa är en självklar del i den vardagliga verksamheten. Vi pedagoger på Kaptenens förskola trivs och har roligt tillsammans och tycker det är viktigt att skratta mycket tillsammans med barnen. Välkommen till oss !

Hitta oss på kartan

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Telefon
0612-805 40

Besöksadress
Viktoriagatan 18B
872 35 Kramfors

E-post
kaptenens.forskola@
kramfors.se

Tf rektor
Monica Hellström
0612-802 50
monika.hellstrom@kramfors.se