Herrskogs förskola

Verksamhet

Förskolan är belägen i Herrskog 21 km från Kramfors stad. Byggnaden uppfördes 1977. Förskolan ligger i nära anslutning till Högakustenskolan (F-9) i ett lugnt och lite trafikerat område som bjuder på trevlig utemiljö med närhet till skog och jordbruksmark.

Så här arbetar vi för att uppfylla förskolans läroplan

 Vi arbetar för att vår verksamhet ska genomsyras av läroplanen. Vi dokumenterar barnens vistelse på förskolan i deras egna Portfoliepärmar. Matematik- och språkstimulans har en naturlig plats i vardagen. Vi skapar tillfällen tillsammans med barnen för att uppnå läroplanens intentioner.

Så här arbetar vi för att alla barn ska trivas och känna sig trygga

Vi arbetar medvetet för att verksamheten ska genomsyras av ett positivt förhållningssätt, arbetssätt och bemötande. Vi har arbetsglädjen i fokus.

Det här utmärker vår förskola

Ledstjärnor för vår verksamhet är Natur, Lärande, Lek och Trygghet. Våra olika pedagogiska rum ger barnen möjlighet att hitta sitt eget lärande i miljön.

Själva konstruktionen på byggnaden är lite unik. Lekrummen är ordenligt tilltagna. Speciellt glada är vi för vårt stora våtrum där vi kan erbjuda barnen vattenlek. Målar- och snickarrummet är också välbesökta.

Vi har även tillgång till skolans gymnastiksal och fotbollsplan. Närheten till skogen ger barnen möjligheter att uppleva årstidsväxlingar med alla sina sinnen på ett naturligt sätt. Att fiska är också något barnen får vara med om. Vintertid blir det mycket skidutflykter och pulkåkning. Förskolans naturvänliga läge gör det möjligt att skapa pedagogiska rum på gården, vilket blir vårt nästa projekt.

Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan (barn som leker) visar platsen för förskolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Telefon
0612-81 06 25

Besöksadress
Renstigen 1
872 97 Skog

E-post
herrskogs.forskola@
kramfors.se

Rektor
Elisabeth Grannas
0612-80277
Elisabeth.grannas@kramfors.se