Ullångers förskola

Verksamhet

Förskolan är belägen i samhället Ullånger i Högakustenområdet. Ullånger är ett litet trevligt samhälle med det lilla samhällets alla nödvändiga samhällsfunktioner. Avstånd till Kramfors är cirka 3,5 mil. Ullångers förskola är en förskola med tre avdelningar.

Så här arbetar vi för att uppfylla förskolans läroplan

Vi skapar inlärningsmiljöer som är anpassade utifrån barnens förutsättningar och behov. Barnens nyfikenhet, kreativitet och olika intressen är vår pedagogiska utgångspunkt. Vi tar alla tillfällen i akt att tillvarata barnens lust att lära och vår målsättning är att lägga grunden till det livslånga lärandet hos varje barn.

I allt vårt arbete använder vi leken som redskap i vår genomtänkta pedagogiska miljö där vi skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

På Ullångers förskola har vi en arbetsplan för läroplanens olika delområden. Innevarande år satsar vi extra mycket på språk, matematik, miljöarbete och att vara ute i naturen.

Vi har också en mycket fin gård runt förskolan som underlättar i vårt natur- och miljöarbete. Vi har också ett väl utarbetat samarbete med förskoleklassen.

Vi arbetar aktivt med en lugn och trygg övergång från förskolan till förskoleklass för att ge barnen de bästa förutsättningar att fortsätta utvecklas utifrån den grund vi på förskolan har lagt.

Så här arbetar vi för att alla barn ska trivas och känna sig trygga

På vår förskola bemöter vi varandra med glädje, respekt och vänlig nyfikenhet. Vi har ett utvecklat och öppet samarbete mellan förskolans tre syskonavdelningar. Alla barn och vuxna känner varandra och barnen är trygga med varandra och alla oss vuxna.

Vi arbetar aktivt för att alla barn ska känna sig sedda och bekräftade varje dag utifrån sina behov och sin personlighet. Vi har ett tillåtande klimat och vi erbjuder utmaningar, lärande, lek, trygghet och gemenskap med andra barn och oss vuxna på förskolan. Självklart arbetar vi utifrån ett öppen dialog och nära samarbete med er föräldrar.

Det här utmärker vår förskola

Förskolan är kustnära belägen i nära anslutning till stora natursköna strövområden och härliga pulkabackar, nära skog och idrottsanläggning. Vi har en stor fin inhägnad gård kring förskolan som inbjuder till mycket lek utomhus. Vi erbjuder alla våra barn som sover middag, vila utomhus på övertäckta altaner.

Vi arbetar aktivt med vår miljö och förskolan har en både inre- och yttermiljö som inbjuder till kreativa aktiviteter. Vår ambition är att alla barn och alla föräldrar ska känna sig trygga, glada och stimulerade av det arbete Ullångers förskola bedriver. När barnen blir 6 år fortsätter de vidare till Ullångerskolan där de kan gå till och med årskurs sex.

Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan (barn som leker) visar platsen för förskolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Telefon
Nyckelpigan
0612-81 09 42
Bikupan
0612-81 09 43
Myrstacken
0612-81 09 44

Besöksadress
Körsbärsvägen 10
870 32 Ullånger

E-post
ullangers.forskola@
kramfors.se

Rektor
Örjan Sundkvist
0612-803 38
orjan.sundkvist@kramfors.se