Väja förskola

Verksamhet

Vår förskola ligger i Väja. Väja är ett litet brukssamhälle i Ångermanland. Vi har tre km till Bollstabruk och sju km in till centralorten Kramfors. Förskolan ligger i ett naturskönt område med promenadavstånd till skogar och bad och djurhagar. Måltiderna som serveras tillagas av vår kokerska.

Hur arbetar vi för att uppfylla läroplanens mål?

Vi strävar efter att skapa en trygg miljö och därigenom få trygga barn. Föräldrarna ska känna sig trygga att lämna sina barn på förskolan. Vi uppmuntrar barnen att bli självständiga och ta ansvar. Vi lär barnen att visa hänsyn och respekt till andra.

För att nyttja både pedagoger och lokaler maximalt så har vi delat upp barnen i två grupper utifrån ålder/mognad.

De äldsta barnen har sin hemvist och de yngsta har sin hemvist. Pedagogerna arbetar över "hela huset" och med alla barn. På så sätt har alla vuxna och barn i huset en nära relation till varandra och vi kan fördela pedagoger efter behov, utifrån antal barn i förhållande till planerade aktiviteter. Förskolan har tillgång till specialpedagog

Barnens nyfikenhet, kreativitet och upptäckarlust är vår pedagogiska utgångspunkt. Sagor, sånger, ramsor och nära samtal är viktiga för oss och befrämjar rik och mångsidig språkutveckling. Personalen känner stor delaktighet och glädje i arbetet med barnen och vi har roligt tillsammans.

Vi använder leken som redskap i vår pedagogiska miljö och skapar där förutsättningar för utveckling och lärande tillsammans med barnen. Vi fördelar barnen med betoning på äldre och yngre över hela huset under delar av dagen, för att uppnå bästa möjliga pedagogiska verksamhet.

Utevistelsen är mycket viktig för oss eftersom den ger rika möjligheter till fantasi, upptäckter i naturen, lek och rörelse. Vår fina gård är också kuperad med en fin pulkabacke på vintern och där finns många träd och buskage.

Hur gör vi för att alla barn ska trivas och känna sig trygga?

Inskolningen sker tillsammans med en personal som är närvarande och observant. Vi har tydliga regler och rutiner för att skapa ett lugn i verksamheten. Det är viktigt att respektera varandras olikheter och att barnen lyssnar och blir lyssnade till. För att barnet ska ta till sig kunskaper och utvecklas är det betydelsefullt att vi medverkar bekräftande så att barnet känner sig trygg i vår miljö.

Vad utmärker just vår förskola?

Trygghet, nyfikenhet, och upptäckarglädje genomsyrar vår pedagogik. Vi är stolta och glada över vår generösa innemiljö och fina kuperade gård med stora gräsytor, grillplats, lekutrustning, bärbuskar och en stor fin altan. Inom promenadavstånd finns lingon/blåbärsskogar, sjöar med bad och fiske, elljusslinga med skidspår, fårhagar och Väjaberget med toppstuga och milsvid utsikt.

Hitta oss på kartan

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Telefon
0612-804 63
Kök: 0612-804 62

Besöksadress
Ovanbergsgatan 1
873 50 Väja

E-post
vaja.forskola@kramfors.se

Rektor
Elisabeth Grannas
Tel: 0612-802 77
elisabeth.grannas@kramfors.se