Statusrapporter - Limsta förskola

Vi försöker uppdatera informationen kring arbetet vid Limsta förskola så ofta som möjligt. Nu under sommaren blir det färre kommunikativa inlägg, men arbetet på området flyter på bra.

Detta sker kommande veckor:

Vecka 27

 • Uppfyllnad, rördragning och kantsten för parkering på södra sidan av byggnaden
 • Rörläggning av bergvärme
 • Takarbeten
 • Utvändig väggpanelmontering

Vecka 28-30

 • Snickeriarbeten inomhus
 • Ventilationssystem, montering på vinden
 • Elanslutningar mellan modulerna
 • Läggning takpannor
 • Utvändig väggpanelmontering
Förskolan har byggställningar runt hela fasaden.
Ritningen över förskolan i olika riktningar

Skiss som visar utemiljön Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kort om förskolebyggnaden

 • Adress: Gumåsvägen 57, Kramfors
 • Nyckelfärdig byggnad som är framtagen för bästa möjliga förskola ur ett pedagogiskt och kvalitetsmässigt perspektiv.
 • Byggs för att ta emot 100-110 barn
 • Byggnadsarea: 1200 m2
 • Två våningar
 • Längsta mått (längd): 38,1 meter
 • Största bredd: 26 meter
 • Ska ha ett tillagningskök i byggnaden
 • Stor tom/lekyta utomhus, som möjligggör varierade lek
 • En viss procent av byggsumman ska avsättas till kulturell utsmyckning inom- och utomhus'

Ansvar och ägande

 • KRAMFAST är fastighetsägare och har huvudansvaret för byggprojektet.
 • ADAPTEO är upphandlad entreprenör för att bygga förskolan. De upphandlar i sin tur underentreprenören för att utföra olika delmoment av byggnationen.
 • SKANSKA är upphandlad entreprenör för markarbete kopplat till utemiljön.
 • KRAMFORS KOMMUN kommer att hyra lokalerna av Kramfast och har därefter ansvar för förskoleverksamheten.

Preliminär tidsplan för byggprocessen

 • Schakt och fyllnadsarbete för husbyggnaden: v 15-22.
 • Förskolan kommer i moduler: leverans och montering: v 23-26.
 • Arbete med utemiljö: Start v 32 och hela hösten.
 • Tillträde för förskoleverksamheten beräknas ske från v 2 2025.

  Arbetstider för bygget är kl 07-18, vardagar (helgdagar kan bli aktuella ibland).

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktpersoner

Petter Lindelöf
Projektledare för bygget
Kramfast
petter.lindelof@krambo.se

Elisabet Sjödin
Verksamhetschef Förskola
Kramfors kommun
elisabet.sjodin@kramfors.se