En manlig förskollärare sitter på golvet. Bredvid honom sitter fyra barn. De har böcker och leksaker med sig.

Statusrapporter - Limsta förskola

Måndag 8 april klockan 14 togs första spadtaget för Limsta förskola. Projektet beräknas vara klart i slutet av året. Tidpunkt för inflyttning kommer senare.

Här kan du läsa mer om invigningen

Tre barn hjälper nämndsordförande Thomas Näsholm med första spadtaget.

Byggprocessen leds av Kramfast, som blir fastighetsägare till förskolan. Bildningsnämnden, Kramfors kommun, ansvarar för den verksamhet som kommer att bedrivas.

Adapteo är upphandlad leverantör av förskolebyggnaden och Skanska som markentreprenör för utemiljön.

Kort om förskolebyggnaden:

  • Adress: Gumåsvägen 57, Kramfors
  • Nyckelfärdig byggnad som är framtagen för bästa möjliga förskola ur ett pedagogiskt och kvalitetsmässigt perspektiv.
  • Byggs för att ta emot 100-110 barn
  • Byggnadsarea: 700 m2
  • Två våningar
  • Längsta mått (längd): 47 m
  • Största bredd: 22 m
  • Ska ha ett tillagningskök i byggnaden
  • Stor tom/lekyta utomhus, som möjligggör varierade lek
  • En viss procent av byggsumman ska avsättas till kulturell utsmyckning inom- och utomhus
Ritningen över förskolan i olika riktningar

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Elisabet Sjödin
Verksamhetschef Förskola
elisabet.sjodin@kramfors.se