Asbest

Asbest

Asbest och eternit får inte damma, det måste lämnas inplastat när du kommer till Högbergets återvinningscentral. Asbest räknas som farligt avfall på grund av att fibrerna i materialet kan orsaka skador på lungorna vid inandning. Det kan finnas asbest i tak- och fasadplattor, isoleringsmaterial och ventilationsrör till spisfläktar.

Mindre mängder asbest och eternit tas emot på återvinningscentralen för att sedan deponeras. Materialet ska vara paketerat med kraftig byggplast, tejpa igen alla skarvar ordentligt så att paketet blir helt tätt. Använd inte material som till exempel sopsäckar, plastpåsar eller gamla presenningar.

Har du större mängder så kan man lägga asbesten på en pall som möjliggör avlastning med traktor. Börja då med att först lägga plast på pallen, stappla asbestskivorna ca 50 cm högt. Omslut allt med plast och tejpa alla skarvar så att det blir helt tätt.

Vid större mängder (över cirka 75 kilo) debiteras alltid mottagningsavgift.

Ta kontakt med Högberget på telefonnummer 0612-80 391 om du har frågor.

Exempel på asbest: Eternitplattor, ventilationsrör

Så hanteras asbest enligt avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfall bäst ska hanteras ur miljösynpunkt. Du kan läsa mer om Avfallstrappan i menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Deponi

Det finns ingen återvinningslösning för asbest och därmed ska materialet deponeras.
Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp, i Kramfors sker det på den särskilda deponin på Högbergets avfallsanläggning.

Att deponera ett avfall är det sämsta alternativet ur miljösynpunkt då det innebär att vi varken kan utvinna energi eller materiel ur avfallet. När ett avfall har deponerats kommer det aldrig någonsin att användas igen.

Nytt avfallsregister 1 november 2020

Alla yrkesmässiga verksamheter är skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Det som ska dokumenteras är bland annat mängder och typ av avfall.

Från och med den 1 november 2020 ska de antecknade uppgifterna om farligt avfall även rapporteras in till Naturvårdsverket.

Syftet med det nya registret är att få en tydligare bild av hur det farliga avfallet rör sig. Bakgrunden är beslut på EU-nivå som säger att alla medlemsstater ska inrätta register för uppgifter om farligt avfall.

Läs mer om avfallsrapportering under menyn Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Tekniska avdelningen
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00