Elavfall, kyl och frys

Kyl och frys

Kyl och frys är elektronik som omfattas av producentansvaret där El-Kretsen ansvarar för insamlingen. Exempelvis kylskåp, frysskåp och frysbox. Gamla kylar och frysar innehåller freon som kan ge skador på ozonskiktet om det läcker ut, därför finns särskilda bestämmelser för hur de ska hanteras.

När du köper en ny produkt kan du lämna motsvarande uttjänta produkt i butiken. Kyl och frys kan också lämnas till Högbergets återvinningscentral eller vid Grovsopsinsamlingen som du kan läsa mer om i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Så hanteras elavfall enligt avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfall bäst ska hanteras ur miljösynpunkt. Du kan läsa mer om Avfallstrappan i menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Återbruk

Det som är skräp för någon är ett fynd för en annan!
Det händer att vi av olika skäl inte längre har användning för våra saker, men de kan ändå ha mycket kvar att ge. Det du vill bli av med kanske är precis vad någon annan söker? Ge bort eller sälj dessa saker på begagnatmarknaden eller gör om dem till något helt annat genom att återbruka dem.

Tänk på att ju större kliv uppåt i Avfallstrappan en produkt gör, -desto bättre! Om det går att återbruka något som annars skulle ha deponerats gör vi allra störst nytta för miljön, men även sådant som skulle ha förbränts för energiutvinning gör ett stort kliv i trappan genom återbruk.
I menyn för Relaterade länkar på denna sida finner du mer information om Återbruk och vilka verksamheter i vår kommun som tar emot varor till försäljning.

Materialåtervinning

Ur produkter i kategorin elavfall kan mycket av materialen tas till vara och återvinnas till nya produkter. Det betyder att en mindre mängd ämnen behöver utvinnas från jorden för att skapa nya produkter. Vil du läsa mer om hur återvinningsprocessen ser ut av de olika materialen kan du följa länken i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Energiutvinning

Produkter som genererar elavfall består ofta av många olika material och till exempel plast, textilier och trä förbränns i anläggningar där det går att utvinna energi som el och värme ur avfallet.

Nytt avfallsregister

Batterier och elektronik hanteras som farligt avfall. Alla yrkesmässiga verksamheter är skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Det som ska dokumenteras är bland annat mängder och typ av avfall.

Från och med den 1 november 2020 ska de antecknade uppgifterna om farligt avfall även rapporteras in till Naturvårdsverket.

Syftet med det nya registret är att få en tydligare bild av hur det farliga avfallet rör sig. Bakgrunden är beslut på EU-nivå som säger att alla medlemsstater ska inrätta register för uppgifter om farligt avfall.

Läs mer om avfallsrapportering under menyn Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström