Ej återvinningsbart

Ej återvinningsbart

Ej återvinningsbart avfall kallas också för deponiavfall.

En del av det ej återvinningsbara avfallet kan användas till fyllnadsmassa i vägar eller byggen men det sorteras ändå i denna kategori. Ej återvinningsbart grovavfall lämnas på Högbergets återvinningscentral eller till Grovsopsinsamlingen. Du kan läsa mer om dessa i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Exempel på ej återvinningsbart avfall är mineralullsisolering, trasiga spegelar, fönster, porslin, WC-stolar, handfat, klinker, kakel, keramik, lerkrukor och dricksglas. Tänk dock på att många av dessa produkter kan återbrukas och istället bör ställas i containern för Återbruk vid Högbergets ÅVC.

Så hanteras ej återvinningsbart avfall enligt avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfall bäst ska hanteras ur miljösynpunkt. Du kan läsa mer om Avfallstrappan i menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Återbruk

På Högberget finns en rosa container ämnad för produkter till återbruk. Tänk på att de som är skräp för någon är ett fynd för en annan!
Det händer att vi av olika skäl inte längre har användning för våra saker, men de kan ändå ha mycket kvar att ge. Det du vill bli av med kanske är precis vad någon annan söker? Ge bort eller sälj dessa saker på begagnatmarknaden eller gör om dem till något helt annat genom att återbruka dem.

Tänk på att ju större kliv uppåt i Avfallstrappan en produkt gör, -desto bättre! Om det går att återbruka något som annars skulle ha deponerats gör vi allra störst nytta för miljön.
I menyn för Relaterade länkar på denna sida finner du mer information om Återbruk och vilka verksamheter i vår kommun som tar emot varor till försäljning.

Deponi

Där det inte finns någon återvinningslösning för materialet ska avfallet deponeras.
Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp, i Kramfors sker det på deponin på Högbergets avfallsanläggning.

Att deponera ett avfall är det sämsta alternativet ur miljösynpunkt då det innebär att vi varken kan utvinna energi eller materiel ur avfallet. När ett avfall har deponerats kommer det aldrig någonsin att användas igen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00