Pappersförpackning

Pappersförpackningar

Förpackningar av papper lämnas till återvinningsstationens behållare för papper. Pappersförpackningar och andra hushållsförpackningar omfattas av producentansvaret där FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, ansvarar för insamlingen.


Vanliga felsorteringar:
Kuvert - Ska sorteras som hushållsavfall i ditt sopkärl.
Tidningar, broschyrer, reklamblad, kontorspapper - Ska sorteras som tidningar på en återvinningsstation.

Så hanteras pappersförpackningar enligt avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfall bäst ska hanteras ur miljösynpunkt. Du kan läsa mer om Avfallstrappan i menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Materialåtervinning

Papper är ett material som kan tas till vara och återvinnas till nya produkter. Det betyder att en mindre mängd ämnen behöver utvinnas från jorden för att skapa nya produkter. Vil du läsa mer om hur återvinningsprocessen för pappersförpackningar ser ut kan du följa länken i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Är det möjligt att återvinna material ur avfallet så ska detta göras, men ännu bättre är om produkten kan återanvändas genom återbruk.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI
Tel: 0200-88 03 11
www.ftiab.se Länk till annan webbplats.