Avlidna djur

Häst

Om din häst dör kan du få gräva ned den på din fastighet. Detta gäller inte om hästen haft en allvarlig smittsam sjukdom. Du kan också skicka hästen på destruktion via Svensk Lantbrukstjänst eller använda något av Sveriges hästkrematorium.

Generella krav på nedgrävningsplatsen:

  • Tillräckligt djup för att hästens kropp ska kunna täckas med minst 1,5 meter jord. Till en stor häst behövs 2-3 m i bredd och 2,5-3 m djup
  • Torr väldränerad mark och hästen får inte hamna under grundvattenytan
  • Inte närmare än 50 meter från ytvatten som t.ex. bäck, sjö eller hav
  • Inte nära eller ovanför en dricksvattenbrunn. Skyddsavstånd beror på jordart, dock minst 50 meter
  • Inte nära bostadshus
  • Hästen får inte grävas ned i gödselstack

Kontakta Miljö & Bygg innan du gräver

En nedgrävning ska ske enligt anvisningar från Miljö & Byggavdelningen. Kontakta därför avdelningen via Kom In kundtjänst innan du gräver ned hästen. Vanligtvis vill de se en kartskiss där platsen för nedgrävning är markerad.

Sällskapsdjur

Döda sällskapsdjur, till exempel hund, katt, marsvin, hamster, fågel, kan tas om hand hos veterinär. Du kan också gräva ned djuret själv eller lägga det i hushållssoporna. Djuret kan också skickas iväg för kremering. Det finns ett antal krematorier för djur i Sverige.

Djur från lantbruk

Döda tamdjur från lantbruket får du inte gräva ned, med undantag för häst. Allt ska skickas med Svensk Lantbrukstjänst.

Vilda djur

Vilda djur kan ligga kvar där de hittas alternativt flyttas in i skogen. Döda vilda djur kan också grävas ned. Om du träffar på döda djur som är statens vilt ska du anmäla detta till polisen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00