Textil

Textil

Hela och rena textilier lämnas i för det avsedda behållare på Högbergets återvinningscentral. Hårt smutsade eller trasiga textilier och textilrester lämnas till energiåtervinning.

Insamlade textilier hämtas och hanteras av biståndsorganisationen Human Bridge.

En del av de insamlade textilierna sorteras av Human Bridge i Sverige. Av detta går lämpliga textilier till second hand-försäljning eller till humanitära insatser.

Till den internationella sorteringsindustrin säljs resterande textilier. Här klaras uppdelning av materialet i olika klasser för återbruk. Det som inte är i skick att återanvändas sorteras till olika former av återvinning.

Allt överskott vid försäljning av textilier går till biståndsinsatser i form av leverans av kläder eller iordningställande och leverans av sjukvårdsutrustning och handikapphjälpmedel. Genom biståndssändningar får sjukhus och kliniker testad utrustning som blir till stor hjälp för många.

Oavsett vilken väg det insamlade materialet tar möjliggör det biståndsinsatser till mottagare i främst Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

Så hanteras textil enligt avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfall bäst ska hanteras ur miljösynpunkt. Du kan läsa mer om Avfallstrappan i menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Återbruk

Tänk på att de som är skräp för någon är ett fynd för en annan!
Det händer att vi av olika skäl inte längre har användning för våra saker, men de kan ändå ha mycket kvar att ge. Det du vill bli av med kanske är precis vad någon annan söker? Ge bort eller sälj dessa saker på begagnatmarknaden eller gör om dem till något helt annat genom att återbruka dem.

Tänk på att ju större kliv uppåt i Avfallstrappan en produkt gör, -desto bättre! Om det går att återbruka något som annars skulle ha deponerats gör vi allra störst nytta för miljön, men även sådant som skulle ha förbränts för energiutvinning gör ett stort kliv i trappan genom återbruk.
I menyn för Relaterade länkar på denna sida finner du mer information om Återbruk och vilka verksamheter i vår kommun som tar emot varor till försäljning.

Materialåtervinning

Vissa textilfibrer kan separeras ur materialet och återvinnas till nya produkter. Det betyder att en mindre mängd ämnen behöver utvinnas från jorden för att skapa nya produkter.

Allra bäst är om produkten kan återanvändas genom återbruk.

Energiutvinning

För en del textilfibrer finns ingen återvinniingslösning och möjligheterna till textilåtervinning är än så länge också mycket begränsade. Det går ändå att utvinna energi ur dessa och därmed ska det förbrännas i ett kraftvärmevärke och bli till el och värme.

Energiutvinning är fortfarande det näst sämsta alternativet ur miljösynpunkt, men i kraftvärmeverket i Korsta i Sundsvall förbränns avfallet från Kramfors energin som det innehåller tas till vara i form av el och värme.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Tekniska avdelningen
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00