Tidning

Tidningar

Tidningar och pappersförpackningar ska lämnas på återvinningsstationen.

Kommunen ansvarar för insamlingena av tidningar och returpapper som efter ett regeringsbeslut inte längre omfattas av producentansvaret. Insamlat material transporteras till pappersbruk där de återvinns för att bli nya tidningar eller toalett- och hushållspapper.

Exempel på tidningar:
Dags- och veckotidningar
Magasin och tidskrifter
Kataloger
Broschyrer
Reklamblad
Kontorspapper
Pocketböcker

Exempel på felsorteringar:
Kuvert - Ska sorteras som hushållsavfall
Post-it-lappar - Ska sorteras som hushållsavfall
Julklappspapper - Ska sorteras som pappersförpackning
Böcker med hård pärm - Ska sorteras som hushållsavfall
Pappersförpackningar - Ska sorteras som pappersförpackningar
Papperskassar - Sorteras som pappersförpackning

Så hanteras tidningar enligt avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfall bäst ska hanteras ur miljösynpunkt. Du kan läsa mer om Avfallstrappan i menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Materialåtervinning

Papper är ett material som kan tas till vara och återvinnas till nya produkter. Det betyder att en mindre mängd ämnen behöver utvinnas från jorden för att skapa nya produkter. Vil du läsa mer om hur återvinningsprocessen för tidningar ser ut kan du följa länken i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Är det möjligt att återvinna material ur avfallet så ska detta göras, men ännu bättre är om produkten kan återanvändas genom återbruk.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI
Tel: 0200-88 03 11
www.ftiab.se Länk till annan webbplats.