Gips

Gips

Exempelvis gipsskivor och gipsbruk. Gips är sådant som vi idag inte återanvänder eller kan förbränna för energiutvinning men det är inte farligt för miljön. I och med att vi blir allt bättre på att materialåtervinna så har mängden av detta avfall minskat.

Gips ska lämnas in på Högbergets återvinningscentral där det läggs på särskilt avfallsupplag, så kallad deponi. Läs mer om Högberget i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

OBS! Bygg- och rivningsavfall som till exempel gips får inte lämnas till den mobila Grovsopsinsamlingen.

Så hanteras gips enligt avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfall bäst ska hanteras ur miljösynpunkt. Du kan läsa mer om Avfallstrappan i menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Återbruk

Det som är skräp för någon är ett fynd för en annan.
Det händer att vi av olika skäl inte längre har användning för de material vi köpt in eller renoverar bort, men det du vill bli av med kanske är precis vad någon annan söker? Ge bort eller sälj dessa saker på begagnatmarknaden, marknaden för bygg- och rivningsavfall är stor.

Tänk på att ju större kliv uppåt i Avfallstrappan en produkt gör, -desto bättre! Om det går att återbruka något som annars skulle ha deponerats gör vi allra störst nytta för miljön.

Deponi

Vi har idag ingen återvinningslösning för gips och därmed ska materialet deponeras.
Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp, i Kramfors sker det på deponin på Högbergets avfallsanläggning.

Att deponera ett avfall är det sämsta alternativet ur miljösynpunkt då det innebär att vi varken kan utvinna energi eller materiel ur avfallet. När ett avfall har deponerats kommer det aldrig någonsin att användas igen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00