Målat trä

Symbol för målat trä

Bygg- och rivningsavfall lämnas till Högbergets avfallsanläggning. Du som kommer som företagare debiteras mottagningsavgift.

Rent trä och målat trä slängs i samma container på Högbergets ÅVC. Större mängder (mer än vad som får plats på en släpvagn) debiteras mottagningsavgift.

Impregnerat trä är farligt avfall och ska därför lämnas för sig i för ändamålet märkt container. Privatpersoner får lämna impregnerat trä kostnadsfritt.

OBS! Bygg- och rivningsavfall får inte lämnas till den mobila Grovsopsinsamlingen.

Så hanteras målat trä enligt avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfall bäst ska hanteras ur miljösynpunkt. Du kan läsa mer om Avfallstrappan i menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Återbruk

Det som är skräp för någon är ett fynd för en annan.
Det händer att vi av olika skäl inte längre har användning för de material vi köpt in eller renoverar bort, men det du vill bli av med kanske är precis vad någon annan söker? Ge bort eller sälj dessa saker på begagnatmarknaden, marknaden för bygg- och rivningsavfall är stor.

Tänk på att ju större kliv uppåt i Avfallstrappan en produkt gör, -desto bättre! Om det går att återbruka något som annars skulle ha deponerats gör vi allra störst nytta för miljön.

Energiutvinning

Det finns ingen återvinningslösning för materialet trä i sig, men det går att utvinna energi ur avfallet och därmed ska det förbrännas för energiåtervinning.
Det första steget uppåt i avfallstrappan gör vi när vi istället för att deponera avfall kan utvinna energi ur det, då förvandlas avfallet till en resurs.

Energiåtervinning är fortfarande det näst sämsta alternativet ur miljösynpunkt, men i kraftvärmeverket i Korsta i Sundsvall förbränns avfallet från Kramfors energin som det innehåller tas till vara i form av el och värme.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

 

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00