Fönster/dörrar med glas

Fönster

Prudukter som fönster och dörrar som innehåller glas lämnas i för det avsedd container på Högbergets återvinningscentral.

Bygg- och rivningsavfall lämnas till Högbergets avfallsanläggning. Du som kommer som företagare debiteras mottagningsavgift.

OBS! Bygg- och rivningsavfall får inte lämnas till den mobila Grovsopsinsamlingen.

Så hanteras fönster och förrar med glas enligt avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfall bäst ska hanteras ur miljösynpunkt. Du kan läsa mer om Avfallstrappan i menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Materialen i produkterna separeras på Högberget och hanteras var för sig.

Deponi

Det finns ingen återvinningslösning för planglas och därmed ska materialet deponeras.
Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp, i Kramfors sker det på den särskilda deponin på Högbergets avfallsanläggning.

Att deponera ett avfall är det sämsta alternativet ur miljösynpunkt då det innebär att vi varken kan utvinna energi eller materiel ur avfallet. När ett avfall har deponerats kommer det aldrig någonsin att användas igen.

Energiutvinning

Det finns ingen återvinningslösning för materialet trä i sig, men det går att utvinna energi ur avfallet och därmed ska det förbrännas.
Det första steget uppåt i avfallstrappan gör vi när vi istället för att deponera avfall kan utvinna energi ur det, då förvandlas avfallet till en resurs.

Energiutvinning är fortfarande det näst sämsta alternativet ur miljösynpunkt, men i kraftvärmeverket i Korsta i Sundsvall förbränns avfallet från Kramfors energin som det innehåller tas till vara i form av el och värme.

Nytt avfallsregister 1 november 2020

Alla yrkesmässiga verksamheter är skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Det som ska dokumenteras är bland annat mängder och typ av avfall.

Från och med den 1 november 2020 ska de antecknade uppgifterna om farligt avfall även rapporteras in till Naturvårdsverket.

Syftet med det nya registret är att få en tydligare bild av hur det farliga avfallet rör sig. Bakgrunden är beslut på EU-nivå som säger att alla medlemsstater ska inrätta register för uppgifter om farligt avfall.

Läs mer om avfallsrapportering under menyn Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Tekniska avdelningen
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00