Energiåtervinning

Energiåtervinning

Sådant som är för stort för soptunnan hemma benämns som Grovsopor och det slänger du på Högbergets återvinningscentral eller i Grovsopsinsamlingen. Läs mer om dessa i menyn för Relaterada länkar på denna sida.

Exempel på avfall till Energiåtervinning på återvinningscentralen är leksaker, böcker med hård pärm, frigolit och produkter av plast.

Tänk på att förpackningar, elektronikavfall och farligt avfall absolut inte hör hemma i sopkärlet. Sådant som av misstag hamnar bland hushållsavfallet till energiåtervinning kan vara batterier, mediciner, förpackningar, lampor och trasigt porslin. Var noga med att sortera det på rätt plats.

Så hanteras avfall till energiåtervinning enligt avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfall bäst ska hanteras ur miljösynpunkt. Du kan läsa mer om Avfallstrappan i menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Återbruk

På Högberget finns en rosa container ämnad för produkter till återbruk. Tänk på att de som är skräp för någon är ett fynd för en annan!
Det händer att vi av olika skäl inte längre har användning för våra saker, men de kan ändå ha mycket kvar att ge. Det du vill bli av med kanske är precis vad någon annan söker? Ge bort eller sälj dessa saker på begagnatmarknaden eller gör om dem till något helt annat genom att återbruka dem.

Tänk på att ju större kliv uppåt i Avfallstrappan en produkt gör, -desto bättre! Om det går att återbruka något som annars skulle ha deponerats gör vi allra störst nytta för miljön, men även sådant som skulle ha förbränts för energiutvinning gör ett stort kliv i trappan genom återbruk.
I menyn för Relaterade länkar på denna sida finner du mer information om Återbruk och vilka verksamheter i vår kommun som tar emot varor till försäljning.

Energiutvinning ur avfall från Högberget

På Högbergets återvinningscentral i Kramfors slängs det som inte kan materialåtervinnas i containern för Energiåtervinning. Även detta avfall förbränns vid Korstaverket. Ur avfallet sorteras metall ut för materialåtervinnig.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00