Elavfall, diverse elektronik

Elavfall

Elavfall omfattas av producentansvaret där El-Kretsen ansvarar för insamlingen. Elavfall är sådant som drivs av batteri eller har en sladd att sätta i strömuttaget. Dessa produkter innehåller ofta farliga ämnen och räknas alltså som farligt avfall. Därför ska det hanteras separat och inte blandas med annat avfall.

När du köper en ny elprodukt kan du lämna motsvarande uttjänta produkt i butiken. Till exempel tvättmaskin, mobiler eller leksaker.

Större butiker som säljer elprodukter är skyldiga att ta emot smått elavfall oavsett mängd och oavsett om du köper något eller inte. Det gäller butiker med försäljningsytor större än 400 m2.

Elektronikbox för elavfall

Till de tvåfackskärl som levereras till villahushåll under 2024 följer det med en elektronikbox där små batterier, ljuskällor och småelektronik ska slängas. Häng ut elektronikboxen när minst ett av facken är minst halvfullt för att signalera till sopbilen att tömning behövs.

Elavfall till återvinningscentral

El-avfall kan också lämnas till Högbergets återvinningscentral eller vid till Miljöbilen som du kan läsa mer om i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Följande exempel kan lämnas kostnadsfritt på Högberget:

  • Elprodukter för användning i hushåll
  • Elektriska handverktyg
  • Elektriska trädgårdsredskap
  • IT-utrustning, elektriska kontorsapparater och teleutrustning
  • TV, audio- och videoutrustning
  • Lampor, lysrör och armaturer
  • Elektriska kameror, fotoutrustning och elektriska klockor
  • Elektriska spel och leksaker
  • Vitvaror, även kyl och frys
  • Utrustning för värmning, kylning eller ventilation av byggnader.

Lampor och lysrör

Lämnas sorterade enligt nedan:

Korta lysrör (under 60 cm)                         Långa lysrör (över 60 cm)
Glödlampor
Lågenergilampor
LED-lampor

Elektronik

Lämnas sorterat enligt nedan:

Mobiler                                                           TV och skärmar  
Datorer
Elektriska apparater
Armaturer  

Så hanteras elavfall enligt avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfall bäst ska hanteras ur miljösynpunkt. Du kan läsa mer om Avfallstrappan i menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Återbruk

På Högberget finns en rosa container ämnad för produkter till återbruk. Tänk på att de som är skräp för någon är ett fynd för en annan!
Det händer att vi av olika skäl inte längre har användning för våra saker, men de kan ändå ha mycket kvar att ge. Det du vill bli av med kanske är precis vad någon annan söker? Ge bort eller sälj dessa saker på begagnatmarknaden eller gör om dem till något helt annat genom att återbruka dem.

Tänk på att ju större kliv uppåt i Avfallstrappan en produkt gör, -desto bättre! Om det går att återbruka något som annars skulle ha deponerats gör vi allra störst nytta för miljön, men även sådant som skulle ha förbränts för energiutvinning gör ett stort kliv i trappan genom återbruk.
I menyn för Relaterade länkar på denna sida finner du mer information om Återbruk och vilka verksamheter i vår kommun som tar emot varor till försäljning.

Materialåtervinning

Ur produkter i kategorin elavfall kan mycket av materialen tas till vara och återvinnas till nya produkter. Det betyder att en mindre mängd ämnen behöver utvinnas från jorden för att skapa nya produkter. Vil du läsa mer om hur återvinningsprocessen ser ut av de olika materialen kan du följa länken i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Energiutvinning

Produkter som genererar elavfall består ofta av många olika material och till exempel plast, textilier och trä förbränns i anläggningar där det går att utvinna energi som el och värme ur avfallet.

Nytt avfallsregister 1 november

Batterier och elektronik hanteras som farligt avfall. Alla yrkesmässiga verksamheter är skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Det som ska dokumenteras är bland annat mängder och typ av avfall.

Från och med den 1 november 2020 ska de antecknade uppgifterna om farligt avfall även rapporteras in till Naturvårdsverket.

Syftet med det nya registret är att få en tydligare bild av hur det farliga avfallet rör sig. Bakgrunden är beslut på EU-nivå som säger att alla medlemsstater ska inrätta register för uppgifter om farligt avfall.

Läs mer om avfallsrapporteringen under menyn Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström