Elavfall, batterier

Batterier

Batterier är elektronik som omfattas av producentansvaret där El-Kretsen ansvarar för insamlingen. Batterier finns i många olika apparater som rör sig, blinkar eller låter. Exempel på saker som kan innehålla batterier är klockor, fjärrkontroller, gratulationskort, handverktyg och spel.

Små batterier kan lämnas på Högberget, med Miljöbilen eller i batterirör som finns på flera olika affärer.

Bilbatterier kan du lämna på Högbergets återvinningscentral eller till Miljöbilen. Läs mer om dessa i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Fakta om batterier hittar du i menyn för Relaterade dokument på denna sida, samt hos Batteriåtervinningen som du finner bland Relaterade länkar.

Elektronikbox för elavfall

Till de tvåfackskärl som levereras till villahushåll under 2024 följer det med en elektronikbox där små batterier, ljuskällor och småelektronik ska slängas. Häng ut elektronikboxen när minst ett av facken är minst halvfullt för att signalera till sopbilen att tömning behövs.

Så hanteras batterier enligt avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfall bäst ska hanteras ur miljösynpunkt. Du kan läsa mer om Avfallstrappan i menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Materialåtervinning

Batterier genererar avfall där materialen kan tas till vara och återvinnas till nya produkter. Det betyder att en mindre mängd ämnen behöver utvinnas från jorden för att skapa nya produkter. Vil du läsa mer om hur återvinningsprocessen ser ut av de olika materialen kan du följa länken i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Är det möjligt att återvinna material ur avfallet så ska detta göras, men ännu bättre är om produkten kan återanvändas genom återbruk.

Deponi

Endel batterier innehåller tungmetaller som är skadliga för miljön. För dessa finns ingen återvinningslösning och därmed ska materialet deponeras.
Deponera betyder att ta ut materialet ur kretsloppet genom att gräva ner det på en deponi, ibland kallat soptipp.

Att deponera ett avfall är det sämsta alternativet ur miljösynpunkt då det innebär att vi varken kan utvinna energi eller materiel ur avfallet. När ett avfall har deponerats kommer det aldrig någonsin att användas igen.

Batterirör för småbatterier

El-Kretsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarar för tömningen.

Bollstabruk 

Konsum, Ådalsvägen 22.

Docksta

ICA, Dockstavägen 24.
Docksta Järn, Dockstavägen 27.

Klockestrand

Klockestrands närköp, Sandövägen 20.

Kramfors

ICA Kvantum, Aspåsvägen 18.
Willys, Limstagatan 10.
Coop Konsum, Limstagatan 16.
Polyfoto, Torggatan 17.
Dollarstore, Industrivägen 2.
OKQ8, Högstavägen 1.
BN:s Östra, Ödsgatan 17.

Lugnvik

Närköp, Lugnviksvägen 71.

Lunde

Ådalens Radio & TV, Rättarevägen 1.

Mjällom

Servicepunkten, Södervägen 1.

Nordingrå

ICA Nära, Prästmyrvägen 1.
Nordingrå Järn, Vallenvägen 23 A.

Nyland

ICA, Borgargatan 17.
Nylands Järn, Bankgatan 7.
Time, Storgatan 17.
Apoteket, Biskopsgatan 1.
Jelleryds El, Bankgatan 12.

Torrom

ICA Nära, Prästbordet 103.

Ullånger

ICA Nära, Centrumvägen 1.
OKQ8, Centrumvägen 38.
Petterssons Järn, Sundbrogatan 36.
Apoteket, Vårdhemsvägen 2.

Nytt avfallsregister 1 november

Batterier och elektronik hanteras som farligt avfall. Alla yrkesmässiga verksamheter är skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Det som ska dokumenteras är bland annat mängder och typ av avfall.

Från och med den 1 november 2020 ska de antecknade uppgifterna om farligt avfall även rapporteras in till Naturvårdsverket.

Syftet med det nya registret är att få en tydligare bild av hur det farliga avfallet rör sig. Bakgrunden är beslut på EU-nivå som säger att alla medlemsstater ska inrätta register för uppgifter om farligt avfall.

Läs mer om avfallsrapportering under menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström